• VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TUỆ ĐỨC
  • VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TUỆ ĐỨC
  • VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TUỆ ĐỨC
  • VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TUỆ ĐỨC
  • VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TUỆ ĐỨC

Tin tức

Bị cáo lừa chạy việc là nạn nhân trong vụ lừa khác
Ngày 8-9, TAND TP.HCM xử phúc thẩm, tuyên y án bảy năm sáu tháng tù đối với Võ Đức...
Chiếm rạch, lấy đất lúa … làm khu ẩm thực gần 25.000 m2
Từ hơn 10 năm nay, chủ đầu tư làng ẩm thực sinh thái Bình Xuyên (huyện Bình Chánh,...
Dự kiến kết thúc điều tra vụ án Nhật Cường trong quý III
Thiếu tướng Tô Ân Xô cho biết Bộ Công an sẽ kết thúc điều tra vụ án Nhật Cường...

Hỗ trợ trực tuyến

0908 683 005
Hỗ trợ online
L.sư Hồng Vân
0908683005
Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến qua skype
Thông tin liên hệ
ĐT:0908 683 005
E: vplstueduc@gmail.com

Văn bản pháp luật

Trực tuyến

Đang online: 4
Thống kê tuần: 3
Thống kê tháng: 2066
Tổng: 148861

Bộ Luật

LUẬT SỐ 89/2015/QH13 LUẬT THỐNG KÊ

Đăng lúc: 05-06-2016 - Đã xem: 383

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về hoạt động thống kê, sử dụng thông tin thống kê nhà nước; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động thống kê, sử dụng thông tin thống kê nhà nước; tổ chức thống kê nhà nước và hoạt động thống kê, sử dụng thông tin thống kê ngoài thống kê nhà nước.

LUẬT SỐ 79/2015/QH13 LUẬT THÚ Y

Đăng lúc: 05-06-2016 - Đã xem: 511

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về phòng bệnh, chữa bệnh, chống dịch bệnh động vật; kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm soát giết mổ động vật, sơ chế, chế biến động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y; quản lý thuốc thú y; hành nghề thú y.

LUẬT SỐ 93/2015/QH13 TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH 2015

Đăng lúc: 05-06-2016 - Đã xem: 488

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và nhiệm vụ của Luật tố tụng hành chính Luật tố tụng hành chính quy định những nguyên tắc cơ bản trong tố tụng hành chính; nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng; quyền và nghĩa vụ của người tham gia tố tụng, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; trình tự, thủ tục khởi kiện, giải quyết vụ án hành...

LUẬT SỐ 99/2015/QH13 TỔ CHỨC CƠ QUAN ĐIỀU TRA HÌNH SỰ

Đăng lúc: 05-06-2016 - Đã xem: 426

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về nguyên tắc tổ chức điều tra hình sự; tổ chức bộ máy, nhiệm vụ, quyền hạn của Cơ quan điều tra; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra; Điều tra viên và các chức danh khác trong điều tra hình sự; quan hệ phân công, phối hợp và kiểm soát trong hoạt động điều tra hình sự; bảo...

LUẬT SỐ 35/2009/QH12 TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC

Đăng lúc: 27-05-2016 - Đã xem: 394

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định trách nhiệm bồi thường của Nhà nước đối với cá nhân, tổ chức bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng, thi hành án; thủ tục giải quyết bồi thường thiệt hại; quyền, nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức bị thiệt hại; kinh phí bồi thường và trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ...

LUẬT SỐ 80/2015/QH13 BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

Đăng lúc: 26-05-2016 - Đã xem: 612

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định nguyên tắc, thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân trong việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Luật này không quy định việc làm Hiến pháp, sửa đổi Hiến pháp.

LUẬT SỐ 15/2012/QH13 XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Đăng lúc: 22-05-2016 - Đã xem: 474

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về xử phạt vi phạm hành chính và các biện pháp xử lý hành chính.

LUẬT SỐ 55/2014/QH13 BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Đăng lúc: 12-05-2016 - Đã xem: 406

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về hoạt động bảo vệ môi trường; chính sách, biện pháp và nguồn lực để bảo vệ môi trường; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trong bảo vệ môi trường.

LUẬT SỐ 94/2015/QH13 THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM

Đăng lúc: 12-05-2016 - Đã xem: 427

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về nguyên tắc, trình tự, thủ tục thi hành tạm giữ, tạm giam; tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam; quyền, nghĩa vụ của người bị tạm giữ, tạm giam; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong thi hành tạm giữ, tạm giam.

LUẬT SỐ 84/2015/QH13 AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG

Đăng lúc: 12-05-2016 - Đã xem: 816

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định việc bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động; chính sách, chế độ đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; trách nhiệm và quyền hạn của các tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác an toàn, vệ sinh lao động và quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động.

Fanpage
Nhận thông báo từ website