• VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TUỆ ĐỨC
  • VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TUỆ ĐỨC
  • VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TUỆ ĐỨC
  • VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TUỆ ĐỨC
  • VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TUỆ ĐỨC

Tin tức

Bình Dương: Giám đốc một công ty bất động sản bị bắt
Công an tỉnh Bình Dương vừa khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Tuấn Linh (31 tuổi, quê...
Hủy 2 bản án vì có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm
Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao vừa chấp nhận kháng nghị giám đốc thẩm của...
Bị cáo lừa chạy việc là nạn nhân trong vụ lừa khác
Ngày 8-9, TAND TP.HCM xử phúc thẩm, tuyên y án bảy năm sáu tháng tù đối với Võ Đức...

Hỗ trợ trực tuyến

0908 683 005
Hỗ trợ online
L.sư Hồng Vân
0908683005
Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến qua skype
Thông tin liên hệ
ĐT:0908 683 005
E: vplstueduc@gmail.com

Văn bản pháp luật

Trực tuyến

Đang online: 12
Thống kê tuần: 711
Thống kê tháng: 6358
Tổng: 185559

Bộ Luật

LUẬT SỐ 98/2015/QH13 QUÂN NHÂN CHUYÊN NGHIỆP, CÔNG NHÂN VÀ VIÊN CHỨC QUÔC PHÒNG

Đăng lúc: 12-05-2016 - Đã xem: 714

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng Luật này quy định về quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng; quyền, nghĩa vụ, chế độ phục vụ, chế độ chính sách đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng; trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

LUẬT SỐ 96/2015/QH13 TRƯNG CẦU Ý DÂN

Đăng lúc: 12-05-2016 - Đã xem: 627

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về việc trưng cầu ý dân; nguyên tắc trưng cầu ý dân; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức trong trưng cầu ý dân; trình tự, thủ tục quyết định việc trưng cầu ý dân và tổ chức trưng cầu ý dân; kết quả và hiệu lực của kết quả trưng cầu ý dân. Điều 2. Đối tượng áp dụng Luật này áp dụng đối với công dân nước Cộng hòa xã...

LUẬT SỐ 91/2015/QH13 BỘ LUẬT DÂN SỰ 2015

Đăng lúc: 07-05-2016 - Đã xem: 997

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Bộ luật này quy định địa vị pháp lý, chuẩn mực pháp lý về cách ứng xử của cá nhân, pháp nhân; quyền, nghĩa vụ về nhân thân và tài sản của cá nhân, pháp nhân trong các quan hệ được hình thành trên cơ sở bình đẳng, tự do ý chí, độc lập về tài sản và tự chịu trách nhiệm (sau đây gọi chung là quan hệ dân sự).

LUẬT SỐ 86/2015/QH13 AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG

Đăng lúc: 06-05-2016 - Đã xem: 633

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về hoạt động an toàn thông tin mạng, quyền, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm an toàn thông tin mạng; mật mã dân sự; tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về an toàn thông tin mạng; kinh doanh trong lĩnh vực an toàn thông tin mạng; phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin mạng; quản lý nhà nước về an toàn thông tin mạng.

LUAT SO 76/2015/QH13 TO CHUC CHINH PHU

Đăng lúc: 06-05-2016 - Đã xem: 662

Điều 1. Vị trí, chức năng của Chính phủ Chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền hành pháp, là cơ quan chấp hành của Quốc hội. Chính phủ chịu trách nhiệm trước Quốc hội và báo cáo công tác trước Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước.

LUẬT SỐ 57/2014/QH13 TỔ CHỨC QUỐC HỘI

Đăng lúc: 06-05-2016 - Đã xem: 637

Điều 1. Vị trí, chức năng của Quốc hội 1. Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 2. Quốc hội thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước.

LUẬT SỐ 58/2014/QH13 BẢO HIỂM XÃ HỘI

Đăng lúc: 06-05-2016 - Đã xem: 582

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội; quyền và trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến bảo hiểm xã hội, tổ chức đại diện tập thể lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động; cơ quan bảo hiểm xã hội; quỹ bảo hiểm xã hội; thủ tục thực hiện bảo hiểm xã hội...

LUẬT SỐ 59/2014/QH13 CĂN CƯỚC CÔNG DÂN

Đăng lúc: 06-05-2016 - Đã xem: 665

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về căn cước công dân, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; quản lý, sử dụng thẻ Căn cước công dân; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

LUẬT HỘ TỊCH SỐ 60/2014/QH13

Đăng lúc: 06-05-2016 - Đã xem: 563

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 1. Luật này quy định về hộ tịch; quyền, nghĩa vụ, nguyên tắc, thẩm quyền, thủ tục đăng ký hộ tịch; Cơ sở dữ liệu hộ tịch và quản lý nhà nước về hộ tịch. 2. Thẩm quyền, thủ tục giải quyết các việc về quốc tịch, nuôi con nuôi được thực hiện theo quy định của Luật quốc tịch Việt Nam, Luật nuôi con nuôi, trừ trường hợp Luật này có quy định k...

LUẬT SỐ 70/2014/QH13 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT

Đăng lúc: 06-05-2016 - Đã xem: 600

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt. 1. Sửa đổi điểm g khoản 1 Điều 2 như sau: “g) Xăng các loại;” 2. Khoản 3 Điều 3 được sửa đổi, bổ sung như sau: “3. Tàu bay, du thuyền sử dụng cho mục đích kinh doanh vận chuyển hàng hóa, hành khách, khách du lịch và tàu bay sử dụng cho mục đích an ninh, quốc phòng;” 3. Đoạn đầu Điều 6 được sửa đổi,...

Fanpage
Nhận thông báo từ website